Şahsevənlər

ŞahsevənlərŞahsevənlər Canubi Azərbaycanın şimali-şərqində, Savalan dağı və Qarasu çayı arasındakı ərazidə, qismən də Şimali Azərbacanda məskunlaşmışlar. Səfəvi hökümdarı I Şah Abbas(1587-1629) Azərbaycanın güclü başçılarının mərkəzi hakimiyyətı tabe olmamaq cəhdlərinin qarşısını almaq və mərkəzi hakimiyyəti gücləndirmək məqsədi ilə bəzi tayfaları (əfşar, qacar və b.) öz tərəfinə çəkərək “şasevənlər” adlı xüsusi şah qvardiyası yaratmışdı. Şahsevənlər qısa müddət də 100000 ailədən ibarət əhali qrupuna çevirmişdilər.

 

ŞahsevənlərBəzi məlumatlara görə, Şah Abbas qızılbaşların qüdrətini azaltmaq üçün özünə arxa yaratmaq məqsədi ilə bu ailələri Azərbaycanın şimalında yerləş
dirmişdir. Şahsevənlərin özəyini Azərbaycanda yaşayan əfşar, qacar, cavanşir və b. döyüşkən tayfalar təşkil edirlər. Səfəvilər dövlətinin əsas hərbi qüvvəsinə çevirilən şahsevənlər sonralar Azərbaycanın siyasi həyatında mühüm rol oynamışlar.
Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil və Muğan vilayətlərində otuziki, Meşkin vilayətində qırx, Qaradağda onsəkkiz oymaq Şahsevən elinə bağlıdır.

 

 

 

 

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
OK
WhatsApp